25/06/2024

این راهنما درباره نحوه امتیازگیری در تنیس است و شما عاشقش خواهید شد.

  • توسط آزاده یوسفی
  • 28/11/2019
  • 0

اگر علاقه مند به بازی تنیس هستید ولی درباره امتیازگیری در تنیس گیج شده اید که در زمین بازی دقیقاً چه می گذرد، نگران نباشید. امتیازگیری در تنیس ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده به نظر برسد، اما زمانی که با آن آشنا شوید احساس یک طرفدار دوآتشه را خواهید داشت. در این مقاله، امتیازگیری یک مسابقه از آغاز تا پایان آن را بازگو میکنیم، و در نتیجه شما میتوانید بازی را همراهی کنید!

چارچوب بازی تنیس

نحوه امتیازگیری در تنیس از این قرار است که هر مسابقه تنیس از 2 الی 3 ست تشکیل شده است و برای برد یک ست، شما حداقل باید 6 بازی را ببرید.

بازی از امتیاز “عشق” یا همان امتیاز “صفر” آغاز میشود و تا 40 ادامه دارد، اما در واقع فقط 4 امتیاز است.

در ابتدا از صفر، اولین امتیاز 15 است بعد 30 و بعد 40 ، سپس امتیاز پایانی بازی که برنده را مشخص میکند.

شروع بازی

امتیازگیری در مسابقات تنیس

برای تعیین اینکه چه کسی سرویس اول را بزند یا شما سکه را می اندازید یا رایج تر آن است که راکت را بچرخانید. آنکسی که تاس را ببرد، یکی از این چهار مورد را انتخاب میکند: اینکه میخواهد دریافت کننده سرویس اول باشد، در کدام سمت زمین می خواهد شروع کند (که در اینصورت، حریف زننده سرویس را انتخاب میکند) یا اینکه میخواهد انتخاب را به حریف واگذار کند.

هرکس که سرویس را شروع کند تا پایان بازی سرویس را ادامه میدهد، سپس سرویس به بازیکن دیگر منتقل میشود.

شما شروع سرویس را از پشت خط اصلی، از سمت راست زمین هر جایی مابین تک خط کناری و نشانه میانی روی زمین آغاز میکنید.

نحوه امتیازگیری در تنیس

امتیازگیری در تنیس

قبل از سرویس باید اعلام امتیاز کنید، ابتدا امتیاز خودتان سپس امتیاز حریف، مثلا اگر امتیاز شما صفراست و امتیاز حریفتان 30 میگویید(عشق-30).

هربار که سرویس میزنید میتوانید 2 بار برای سرویس زدن اقدام کنید. سرویس باید از روی تور رد شود و در چهارچوب سرویس مخالف شما فرود آید و قبل از برگشت آن توسط حریف، جست و خیزی کنید.

اگر در چهارچوب سرویس فرود نیاید سرویس دوم را میزنید، اگر سرویس دوم هم از دست رفت آنگاه یک امتیاز را از دست میدهید.

اگر سرویس شما به تور برخورد کند اما همچنین در چهارچوب سرویس فرود آید، امتیاز محسوب نمیشود و شما باید سرویس را مجددا تکرار کنید. به این (دلِت) گفته میشود.

اگر سرویس شما وارد شد و حریف آن را برگرداند و شما ضربه باز گرداننده را زدید و ادامه دادید تا هرکسی که توپ را به تور بزند یا ضربه به خارج از خط بزند یا ضربه را از دست بدهد، اگر آن فرد شما هستید پس حریفتان امتیاز میگیرد، اگر حریفتان کسی است که ضربه را به تور زده یا خارج از خط زده یا ضربه را از دست داده، آنگاه امتیاز را شما میگیرید.

هرکس زننده سرویس است، سرویس زدن را ادامه میدهد تا زمانیکه به امتیاز 40 برسد و قبل از هر سرویس اعلام میکند “خارج از امتیاز”

اگر امتیاز در 40 گِره خورد و “مساوی” شد، به آن اصطلاحاً (دیویس) گفته میشود، که اساساً کلمه دیگر برای گِره است. برای باز کردن گِره یک نفر باید 2 امتیاز پشت سر هم بگیرد، اگر شما در دِیویس زننده سرویس هستید و برنده امتیاز بعدی هم باشید، آنگاه میگویید (مای اَد) که به معنی” مزیت من” است. اگر حریفتان ببرد بازی به دِیوس برمیگردد و دوباره یکنفر باید 2 امتیاز پشت سر هم بگیرد. بله، این ممکن است برای همیشه ادامه پیدا کند.

زمانی که بازی تمام شد نفر دیگر زننده سرویس است. پس از شماره بازی های فرد (بعد از بازی 1،بازی 3، بازی5) طرفین زمین را تعویض میکنند.

امتیازگیری هر سِت

امتیازگیری در بازی تنیس

قبل از اولین سرویس در هر بازی جدید، هر کسی که زننده سرویس است اعلام امتیاز میکند. بدینگونه که ابتدا امتیاز خود و سپس امتیاز حریف را اعلام میکند، پس اگر بازی اول را شما برده اید میگویید “0-1”

برای کامل کردن سِت یکنفر باید 6 بازی را ببرد، اولین کسی که 6 بازی را ببرد سِت را برده است.

با اینحال، همانگونه که در دیویس باید با دوبار برنده شدن بازی سِت را ببرید به همان روش، اگر امتیاز”5-6″ است، کسی که امتیاز 5 دارد باید با بُرد 2 بازی برنده شود. اگر امتیاز در “6-6” گِره خورد شما گِره باز کن یا (تای بریکر) را بازی میکنید.

امتیازگیری مسابقه

امتیازگیری بازی تنیس

کل این کار را مسابقه می نامند. کل مسابقه با 2 سِت برتر از 3 سِت مشخص میشود. پس اگر 2 سِت را ببرید، شما برده اید. اگر هرکدام شما یک سِت را ببرد آنگاه سِت سوم را بازی می کنید تا برنده مشخص شود.

 

 

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار