27/05/2024

با ضربه اسمش اورهد بر حریف خود غلبه کنید

  • توسط آزاده یوسفی
  • 19/08/2020
  • 0
با ضربه اسمش اورهد بر حریف خود غلبه کنید

به طور معمول، ضربه اسمش اورهد جهت غلبه کردن بر توپ های مرتفع مورد استفاده قرار می گیرد. در ضربه اسمش اورهد ممکن است در عقب زمین یا در جلوی زمین و به عبارتی نزدیک تور قرار داشته باشید که این امر تغییری در نوع ضربه ایجاد نمی کند چرا که تکنیک ضربه اسمش اورهد در همه جا یکسان است.
ضربه اسمش اورهد از لحاظ تکنیکالی شباهت زیادی با ضربه سرو دارد؛ با این تفاوت که چرخش پشتی بدن در آن کمتر است. در این حالت بدن به پهلو چرخیده و شانه غیر غالب در جلوی بدن قرار می گیرد. در این حالت می بایست راکت را در دست غالب، کمی پشت سر و در کنار بدن نگه دارید. دست غیر غالب به توپ اشاره می کند و سپس با زدن ضربه به توپ دقیقا در مقابل بدن فرد و حرکتی از بالا به سمت پایین انجام می شود.
همان طور که ضربه اسمش اورهد می تواند به گونه ای اجرا شود که روی بک هند حریف قرار گیرد، می تواند باعث به وجود آمدن ضربه فورهند بعدی برای شما باشد.

گریپ کانتیننتال

از آنجا که ضربه اسمش اورهد مشابه با ضربه سرو می باشد، شما می بایست از همان روش ضربه ای استفاده کنید که در سرو استفاده می کنید. در این ضربه می بایست با گریپ کانتیننتال آغاز کنید. زیرا این حالت بهترین حالت برای قرارگیری راکت در ضربات با قدرت می باشد.
در این حالت همانند ضربه سرو، می بایست سر راکت با پشت توپ برخورد کند. حالت گریپ کانتیننتال به شما این امکان را می دهد تا بتوانید به پشت توپ ضربه بزنید.

شروع با آمادگی لازم

قبل از شروع ضربه حریف شما می بایست در موقعیتی آماده قرار بگیرید. شما در این مرحله نمی دانید که حریف از چه نوع ضربه ای استفاده خواهد کرد، بنابراین می بایست با زانو و بدنی خمیده و به سمت جلو، و نیز راکت به دست آماده ضربه زدن باشید.
در صورتی که حریف از ضربه لاب یا ضربه بلند استفاده کند، فرقی نمیکند که شما در جلوی تور و یا در انتهای زمین باشید. چرا که در هر موقعیتی که قرار داشته باشید تکنیک ها یکسان بوده و می توانید با ضربه اسمش اورهد بر او غلبه کنید.

نکته قابل توجه این است که در صورتی که جلوی زمین بودید و از ضربه لاب از طرف حریف برخوردار بودید، هر چه سریع تر بتوانید به عقب زمین برای دفاع ضربه لاب حرکت کنید، بهتر است. سعی کنید از روی راکت حریف و نوع در دست گرفتن راکت ، زاویه ضربه او را پیش بینی نمایید تا بتوانید عکس العمل سریع تری در مقابل وی داشته باشید.

اگر در حال رقابت با شخصی بودید که علاقه مند به ضربات لاب بوده و از آن به طور متوالی در طول بازی استفاده می کند، بهتر است قبل از ضربه حریف به توپ، شما در طول زمین حرکت کنید تا بتوانید از پس ضربه زدن به توپ به خوبی برآیید.

بدن خود را به یک طرف خم کنید

بدن خود را به یک طرف خم کنید

به محض این که متوجه شدید حریف شما قصد دارد از ضربه لاب استفاده کند، بدن خود را به قدری خم نمایید تا شانه مخالف شما به سمت نت قرار گیرد، و راکت خود را به بالای سر و کمی پشت سر خود قرار دهید. اگر بازیکن دست راست هستید، پای راست خود را عقب برده و اگر دست چپ هستید پای چپ خود را عقب بگذارید.
در این حالت می بایست بدن خود را به طوری تنظیم کنید که بتوانید توپ را جلوی پیشانی خود گیر انداخته و به آن ضربه بزنید. ضربه به توپ در چنین موقعیتی از قدرت و شدت بالایی برخوردار بوده و ضربه زننده کنترل بیشتری روی توپ دارد.

برای زدن ضربه اسمش اورهد می توان بر روی نقطه پشتی حریف تمرکز نمود، با این وجود که افزایش شدت و قدرت بر روی اسمش کاری ساده نبوده و بنابراین می توانید برای غلبه بر حریف از اسمش بر زوایای گوشه ای زمین مقابل بهره بگیرید.
همان طور که دست غالب شما در بالای سر و برای زدن ضربه آماده است، از دست مخالف خود برای کنترل بدن و اشاره به توپ استفاده نمایید. این حالت به شما کمک می کند تا راحت تر روی توپ تمرکز کرده و جهت حرکت آن را هدایت نمایید.

برخی از بازیکنان به جای استفاده از دست و انگشتان خود برای جهت گیری و اشاره به توپ، از آرنج خود استفاده می کنند. این نیز رایج بوده و مشکلی برای بازیکن ایجاد نمی کند. در هر صورت شما می خواهید از دست خود برای هدایت توپ استفاده کنید و تفاوتی نمی کند که برای نشانه گیری توپ، دست و انگشتان خود را مد نظر داشته باشید یا آرنج همان دست را.

با قدم های جانبی به عقب برگردید

اگر نیاز بود به عقب برگردید، می توانید با همان موقعیت بدنی پهلویی خود به عقب برگردید تا به خط انتهایی زمین نزدیک شوید. اگر از خط انتهایی زمین شروع کردید و قصد حرکت به سمت جلو را داشتید از آن جا که به مسافت زیادی برای حرکت نیاز دارید بهتر است از قدم های سریع رو به جلو به جای قدم های کناری استفاده نمایید. این امر باعث می شود شما سریع تر در طول زمین حرکت کنید. ترکیبی از این دو حرکت نیز امکان پذیر است.

در صورتی که رقابت شدت می گیرد و شما در نزدیک تور هستید، می توانید با چرخش به عقب و دویدن به سمت خط انتهایی زمین به موقعیت با ثبات تری دست پیدا کنید. این امر باعث می شود تا سریع تر به عقب و ابتدای زمین برگردید.

با این حال برای زدن ضربه اسمش اورهد به یاد داشت باشید که می بایست متمرکز بوده و زمانی از این ضربه استفاده کنید که نیاز نباشد برای رسیدن به توپ در طول زمین بدوید و از کنترل نهایی خود بر روی توپ جهت زدن این ضربه بکاهید.

اسمش اورهد با پرش یا بدون پرش

اسمش اورهد با پرش یا بدون پرش

ضربه اسمش اورهد می تواند به دو طریق و با پرش یا بدون پرش انجام گیرد. به طور معمول، شما می بایست از ضربه اسمش اورهد بدون پرش استفاده کنید. با این حال، در جواب بسیاری از لاب های بلند نیاز به پرش برای زدن ضربه اسمش اورهد می باشد.

هر کدام از دو حالت بالا دارای مزایایی است. اگر بدون پرش از ضربه اسمش اورهد استفاده نمایید، حریف شما از مدت زمان کمتری برای ریکاوری کردن خود در بین دو ضربه برخوردار است. با این حال زدن ضربه اسمش اورهد با پرش بسیار راحت تر از حالت بدون پرش می باشد. به ویژه این امر در ضربات لاب بلند بسیار قابل ملاحظه است.

زمانی که تصمیم به زدن ضربه اسمش اورهد گرفتید، پاهای خود را کمی از عرض شانه باز کرده و زانوهای خود را خم نموده تا بتوانید از ضربه اسمش اورهد با پرش مناسبی در جلوی پیشان خود برخوردار گردید.

چرخش روی توپ

ضربه اسمش اورهد با استفاده از یک حرکت انفجاری رو به پایین انجام می شود. تا زمانی که بتوان از ضربه ای در بالای سر خود استفاده کنید دو مزیت برای شما وجود دارد، اول این که این حرکت به شما اجازه می دهد که توپ را داخل زمین نگه داشته و احتمال خطای شما را کاهش می دهد. مزیت دوم در این است که موقعیت سخت تری برای حریف شما در تعقیب توپ ایجاد می کند.

در تمام مدت چرخش بازوی خود، آرنج خود را صاف نگه دارید. نقطه تماس شما می بایست در روبه روی شما و بالاتر از سر شما باشد. همان طور که قبلا اشاره شد، نیازی نیست همانند ضربه سرو، راکت خود را کاملا به پشت خود برده و سپس ضربه بزنید.

اگر در انتهای زمین و در خط انتهایی قرار دارید و قصد زدن ضربه اسمش اورهد را دارید می بایست همانند سرو عمل کرده و کمی روی توپ بچرخید. فاصله زیاد به این معناست که شما نمی توانید به طور کامل روی توپ بچرخید چرا که در این حالت احتمال برخورد توپ با تور بالاست.

با این حال در صورتی که در موقعیت گفته شده در بالا قرار دارید، از چرخیدن روی توپ نترسید. به یاد داشته باشید که ضربه اسمش اورهد ضربه ای تهاجمی بوده که شما قصد غلبه و به پایان رساندن بازی با حریف را دارید. بدین منظور می بایست از حداکثر قدرت خود استفاده نموده تا بتوانید از ضربه ای خوب و در عین حال با برگشت دشوار توسط حریف برخوردار باشید.

محل قرارگیری ضربه

سعی کنید هدف ضربه خود را روی گوشه های زمین حریف خود قرار دهید. قرار دادن حریف خود در چنین شرایطی موجب می شود تا شما بتوانید راحت تر امتیاز بازی را به دست آورید. چرا که قرارگیری حریف در گوشه های زمین و تنظیم خود برای زدن ضربه ای درست و کارآمد به مراتب سخت از برگشت توپ از مرکز زمین است.

به طور معمول، ضربات عمیق و زاویه دار موثر ترند. اما اگر حریف شما نزدیک به تور قرار داشته باشد شما می توانید از ضرباتی استفاده کنید که به پشت سر وی رفته و او را وادار به عقب نشینی می کند.

برقراری ارتباط با توپ از ابتدا تا انتها

برقراری ارتباط با توپ از ابتدا تا انتها

به محض این که با توپ ارتباط برقرار کردید، تمام وزن خود را روی پای جلویی خود بندازید. پای جلویی شما می بایست با دست ضربه زننده شما مخالف یکدیگر قرار بگیرند. به طوری که اگر شما دست راست هستید، می بایست وزن بدن خود را روی پای چپ خود و در جلوی بدن خود بندازید و برعکس.

به محض این که توانستید با توپ ارتباط چشمی برقرار کنید، سعی کنید آن را به طور کامل دنبال کنید. شما برای تولید نیروی بیشتر به حرکت و چرخش بدن خود نیاز دارید.

در آخر، به طوری که کامل چرخیده اید و به توپ ضربه زدید نیاز است به موقعیت ابتدایی خود برگشته و آماده برگشت توپ باشید. هرچند ممکن است هدف شما از ضربه امتیاز گیری از طرف مقابل بوده باشد، اما احتمال برگشت توپ بالاست و در این شرایط لازم است شما هر چه سریع تر برای زدن ضربه مجدد به حالت ابتدایی و نرمال خود بازگردید.

هر کاری انجام می دهید، توقف نکنید تا ضربه خود را تحسین و تمجید نمایید. این اشتباه بزرگی است. بعد از زدن ضربه سریعا به موقعیت اولیه برگردید، و پیش بینی کنید که حریف شما برای برگشت توپ آماده است، پس می بایست خود را برای زدن ضربه بعدی آماده کنید.

نکات کلی در ضربه اسمش اورهد

ضربه اسمش اورهد می تواند هنگام اجرا، حس هیجان زیادی در بازیکن ایجاد نماید. با این حال، از دست دادن این ضربه نیز به همان اندازه می تواند باعث به وجود آمدن احساسی ناخوشایند در افراد شود.

به منظور کاهش احتمال از دست دادن ضربه خود، روی حریف ، ضربه خود و تکنیک ضربه زدن تمرکز کنید. در حقیقت، از دست دادن ضربه کلی بسیار بهتر از زدن ضربه اسمش ضعیف و کوتاه و در نهایت برگشت توسط حریف می باشد. بنابراین تمام تلاش خود را برای زدن ضربه ای با سرعت و شدت به کار گیرید. به خودتان اجازه ندهید تا از حریف خود و از دست دادن توپ بترسید.

همان طور که در بالا تر اشاره شد، در برخی مواقع لازم است برای زدن ضربه اسمش اورهد همانند ضربه سرو عمل کنید. این نوع ضربه در مواقعی که قصد زدن ضربه در خط انتهایی زمین را دارید عملی است.
همچنین به یاد داشته باشید همانند ضربه سرو، نیاز است کمی روی توپ چرخیده تا بتوانید از ضربه اسمش در خط انتهایی زمین برخوردار گردید.

نکات کلی در ضربه اسمش اورهد

سخن پایانی

همانند دیگر ضربات تنیس، به میزانی که به تمرین و بازی بیشتری بپردازید، ضربات شما هدفمند تر و قدرتمند تر خواهند شد. بنابراین لازم است از یک پارتنر برای تمارین خود کمک گرفته و در مقابل وی به تمرین تمامی ضربات تنیس از جمله اسمش اورهد بپردازید.

تمرین اسمش اورهد را با پرش و بدون پرش تمرین کنید تا بتوانید در موقعیت های واقعی و رقابتی، از هر دو روش استفاده نمایید. در این نوع تمارین لازم است از پارتنر خود بخواهید چندین ضربه لاب با ارتفاع های متفاوت داشته باشد تا امکان زدن ضربه اسمش اورهد بدون پرش و با پرش برای شما ایجاد گردد. شما در تمارین خود می بایست تمامی زوایا و جوانب بازی واقعی و مسابقات را در نظر گرفته و برای آن اماده باشید.

وقتی ضربات مختلف تنیس را تمرین می کنید، سعی کنید ضربات عمیق و با شدت داشته باشید. این امر باعث می شود تا در مواقع مختلف از شدت استرس شما کاسته شود. در نهایت با تمارین زیاد یاد می گیرید ضربه اسمش اورهد خود را به گونه ای به عمل نشانید که به قدری عمیق به زمین مقابل نشسته باشد که امکان برگشت توپ توسط حریف وجود نداشته باشد.

با تمرین و تکرار مداوم، ضربات اسمش اورهد به مراتب بهتر و قدرتمند تر شده و به یکی از ضربه های مورد علاقه شما در بازی تبدیل خواهد شد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار