10/12/2023

آموزش تنیس | آموزش تاکتیک بازی‌های دو نفره تنیس

  • توسط تیم محتوای تنیس فارسی
  • 13/12/2020
  • 0
تاکتیک بازی‌های دو نفره تنیس

در بازی تنیس شما باید هرآنچه در خصوص تاکتیک بازی‌های دو نفره تنیس لازم است را فرا گیرید تا خود را به سمت حرفه‌ای شدن در بازی تنیس نزدیکتر کنید. در این مطلب تنیس فارسی به این موضوع خواهیم پرداخت.

ورود به سایت بتکارت

بیشتر بخوانید: مهارت‌ها و تکنیک‌های پایه‌ای تنیس

جایگیری استاندارد برای شروع بازی

در بازی های تنیس تیمی، ارتباط درست با هم تیمی و داشتن تاکتیک، کلید قهرمانی هستند. تاکتیک بازی دونفره یعنی جای گیری استاندارد سرویس زن، دریافت کننده و هم تیمی هر کدام.

جایگیری درست سرویس زن در بازی های دونفره معمولا نزدیک به مرکز در سمت دیووس است تا بتواند به راحتی ضربه را به صورتی به دریافت کننده برساند که او در زدن ضربه بک هند (پشت راکت) مشکل داشته باشد و توپ را از هم تیمی خود دور نگه دارد. در سمت چپ محوطه سرویس، سرور معمولا موقعیت بهتری دارد برای همین میتواند دریافت کننده را وادار کند تا یک ضربه بک هند کشیده بزند یا با تیغه راکت توپ را به حرکت دربیاورد تا به فورهند برسد.

 

امتیازات تنیس چگونه محاسبه می‌شوند؟

دریافت کننده به سختی در انتهای یک خط فرضی قرار میگیرد که از سرویس زن تا میانه محوطه سرویس کشیده شده است.

هم تیمی سرور در میان محوطه سرویس دقیقا جهت مخالف رقیب می ایستد. . در این عمق، او می تواند به سمت موقعیت تهاجمی حرکت کند تا بتواند بازگشت ضربه را کنترل کند، و همچنین می تواند به اندازه کافی عقب برگردد تا بتواند در تمام قسمت ها یک ضربه عالی بزند. در عرض زمین، هم تیمی سرویس زن میتواند با یک قدم بزرگ به حاشیه زمین سمت خود برسد، و میتواند به راحتی به وسط زمین برگردد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با زمین تنیس و تجهیزات آن

هم تیمی دریافت کننده رو یا نزدیک خط سرویس می ایستد تا اگر ضربه هم تیمی اش با شدت برگشت بتواند توپ را در هوا قبل از برخورد با زمین بزند (والی)، یا اگر ضربه هم تیمی اش ضعیف بود بتواند عقب تر برود و دفاع کند. همینطور از خط سرویس دید بهتری به ضربه رقیب دارد که آیا ضربه بلند است یا کوتاه.

تاکتیک بازی‌های دو نفره تنیس

با مقالات آموزشی تنیس فارسی همراه باشید: ترفندهای آموزشی سرویس زدن در تنیس

تغییر موقعیت اولیه یار سرویس زن

یکی از چالش های سخت بازی های دونفره هوشیار ماندن است. در بازی های انفرادی هر زمان که رقیب به توپ ضربه بزند می دانیم که ضربه ی بعدی را ما باید بزنیم، اما در بازی های دونفره شاید تا قبل از اینکه شما شانس ضربه زدن به دست بیاورید بقیه چندین بار ضربه زده باشند، و اینکه احتمال غافلگیر شدن بیشتر است. یکی از بهترین راه های متمرکز ماندن به عنوان یار سرویس زن این است که به محض شروع بازی توسط رقیب باید در خط سرویس باشید، و به محض عبور توپ از شما به جلو حرکت کنید تا آماده دریافت ضربه رقیب باشید.

این تکنیک برای هوشیار نگه داشتن شما بسیار مناسب است: شما مدام به یاد دارید که برای ضربه زدن به توپ در هوا به سمت جلو حرکت کنید تا باعث بهبود ضربات ضعیف هم تیمی خود باشید، به این صورت رقیب مجبور میشود تا به جای توپ به شما توجه کند.

قهرمانی در تنیس استعداد ذاتی می‌خواهد یا تمرین؟

تاکتیک پاسخ به ضربه تهاجمی

تاکتیک بازی‌های دو نفره تنیس

اگر دریافت کننده با ضربه ای تهاجمی رقیب را مجبور به پاسخ شکننده کند، دریافت کننده و یارش باید به سمت جلو، مرکز منطقه سرویس یا در صورت نیاز برای بستن زاویه ضربات رقیب به چپ و راست حرکت کنند و در موقعیت والی (ضربه به توپ قبل از برخورد با زمین) جایگیری کنند.

در این موقعیت، دریافت کننده تا حد امکان توپ را به سمت چپ میفرستد، به همین دلیل او و هم تیمی اش برای پوشش دادن تور به سمت چپ حرکت می کنند. در حمله، یار سرور تقریبا در موقعیت والی خود درمانده میشود، پس تا جایی که میتواند عقب می رود تا رقیب ضربه بعدی را بزند. همینطور مانند هم تیمی خود تغییر مکان می دهد تا فاصله زیادی در وسط زمین بین آنها ایجاد نشود.

پاسخ به ضربه ضعیف

اگر دریافت کننده در پاسخ به یک ضربه ضعیف ظاهر شود، شریک او باید قبل از ضربه رقیب تا جایی که میتواند عقب برود. هرچه بیشتر عقب باشد زمان بیشتری برای واکنش دارد و شانس رقیب در زدن ضربه ای که از او رد شود کمتر است.

شریک سرویس زن باید تلاش کند تا حد امکان ضربات ضعیف را جمع کند، چون او زودتر به آنها می رسد و همینطور دریافت کننده زمان کمتری برای عقب رفتن خواهد داشت. البته سرویس زن هم باید جلوتر بیاید تا در صورت نرسیدن یارش توپ را در هوا بزند، یا بعد از برخورد با زمین به ضربه پاسخ دهد و یا اینکه برای ضربه بعدی رقیب آماده شود.

انتخاب بهترین مربی تنیس برای کودکان

تاکتیک بازی‌های دو نفره تنیس

هر دو بازیکن در منطقه سرویس

اگر دریافت کننده ها بتوانند به آسانی با ضربات تهاجمی به سرویس پاسخ بدهند، بودن یار سرویس زن در موقعیت والی بیشتر به ضررشان تمام میشود چون توپ از او عبور میکند و مجبور به انجام خطا میشود. پس سود تیم در این است که هر دو بازیکن عقب بکشند.

سرویس، نقطه ضعف بسیاری از بازیکنان است، پس وقتی رقیب در خط انتهایی زمین بازی را شروع می کند، میتواند از قدرتش، ضربه ی زمینی، برای رسیدن به امتیاز استفاده کند. با دیدن هر دو بازیکن تیم مقابل در انتهای زمین، دریافت کننده باید ضربات تهاجمی اش را به سمت تور نشانه بروند.

با اینکه زدن سرویس زمانی که هر دو بازیکن انتهای زمین هستند آخرین راه حل است اما گاهی بسیار ضروری است. اگر بازیکن بداند که نحوه ی سرویس زدنش باعث استفاده از این تاکتیک میشود باید ضربات لوپ (بلند و قوس دار) بزند تا هم رقیب را از تور دور کند و هم خودش زمان بیشتری برای حرکت به جلو و حمله را داشته باشد.

تاکتیک بازی‌های دو نفره تنیس

هر دو بازیکن در انتهای زمین برای دریافت توپ

اگر برای مقابله با تیم سرویس زن در زدن ضربات والی نتواند کاری از پی ببرد و ضربات از شریکش بگذرد، باید یارش بازی را از خط انتهای زمین شروع کند. اگر جلو تر بایستد تمام ضربات تیم مقابل از او میگذرد.

اگر دریافت کننده با یک ضربه سهمگین به ضربه حریف پاسخ دهد، او و هم تیمی اش میتوانند برای گرفتن ضربات تور جلوتر بروند، البته شاید تا قبل از زدن توپ بعدی خیلی هم جلو نروند. با دیدن هر دو دریافت کننده در انتهای زمین سرویس زن باید هرچه سرعتر کنار تور به هم تیمی اش ملحق شود، در بهترین حالت این است که بلافاصله بعد از ضربه جلو بیاید.

قوانین امتیازدهی در مسابقه تنیس

دزدیدن توپ از سرویس زن

دریافت کننده معمولا سعی میکند در جهت مخالف ضربه بزند. زمانی که هم تیمی سرویس زن این تاکتیک حیف را ببیند میتواند به درستی به توپ برسد و والی بزند، برای اینکه بتواند به درستی توپ سرویس زن را بدزد باید بتواند آزادانه حرکت کند. او باید مطمئن باشد که ضربه اش بدون بازگشت خواهد بود یا باعث میشود رقیب یک ضربه ضعیف بزند. سرور نمیداند که یارش میخواهد توپ او را بدزد. اگر رقیب توپ را در طی یک ضربه ساده به دست آورد تقریبا نیمی از زمین را برای زدن ضربه بدون دفاع در اختیار دارد.

در حال که خیلی از بازیکنان مشتاق زدن توپ های سخت و دزدین توپ یار خود هستند، خیلی از بازیکنان هم به اندازه کافی ریسک نمیکنند. سخت ترین قسمت بازی تیمی پاسخ دادن به ضربه سرویس است و اگر بازیکنی قصد دزدین توپ را داشته باشد این سختی دو چندان میشود. بازیکنی که با زدن توپ های هم تیمی خود ریسک میکند امتیاز بیشتری می گیرد.

تاکتیک بازی‌های دو نفره تنیس

ضربات قوس دار یار سورور: عبور از بالا

اگر دریافت کننده ضربه ای را با لوپ پاسخ دهد و توپ از بالای سر هم تیمی سرویس زن بگذرد، سرور با بودن در خط انتهای زمین شانس بیشتری برای پاسخ به ضربه دارد. یار سرور باید قسمت خالی زمین را پوشش دهد و تا جایی که میتواند عقب بکشد تا رقیب ضربه بعدی را بزند.

تیم دریافت کننده بعد از زدن یک ضربه قوس دار بی نقص باید به موقعیت والی برگردند و سرویس زن را برای زدن ضربه قوسدار یا ضربه ای که از آنها عبور کند دچار مشکل کنند.

با «تنیس فارسی» اطلاعات خود درباره‌ی این ورزش را به‌طور حرفه‌ای ارتقا دهید
این سایت خبری تنیس بهترین مقالات و تحلیل‌های آموزش تنیس را در اختیار شما قرار می‌دهد

ورود به سایت بتکارت

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار